Znaczenie i istotne alternatywy optymalizacji pracy w magazynie

Znaczenie i istotne alternatywy optymalizacji pracy w magazynie

Praca w magazynie nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wykonywane czynności są w większości fizyczne i monotonne. Ponadto musi być utrzymane tempo pracy, aby terminowo dostarczyć klientowi produkt, którego potrzebuje. Firmy muszą zatem optymalizować pracę magazynu, aby osiągnąć większą wydajność. 
Obecnie istnieje określona gama sprzętu, który stał się niezbędny do ułatwienia pracy pracownikom i w który należy zainwestować, aby zoptymalizować pracę w magazynie.   
Do popularnego sprzętu, dzięki któremu można zoptymalizować pracę w magazynie należą wózki widłowe. 

Wózek widłowy

Wózek widłowy to urządzenie do podnoszenia i przenoszenia ładunków w fabrykach lub magazynach. Służy do załadunku, rozładunku i transportu towarów do miejsc składowania.
Na przykład często spotykany wózek widłowy terenowy może podnosić ładunki o masie od 1 do 8 ton. Można go używać w każdym terenie i dostosować do każdego dystansu.   
Dostępny jest również wózek widłowy widły wysuwane, który może być wykorzystywany do pobierania towarów składowanych na dużych wysokościach w sklepach lub magazynach.
Inną alternatywą optymalizacji pracy w magazynie jest wykorzystanie układarek i układnic magazynowych.

Układarki magazynowe

Układarka magazynowa to rodzaj wózka paletowego z mobilnym i kompaktowym systemem podnoszenia. Widły są umieszczone pod paletami. Dolne elementy palety są pozycjonowane w kierunku wideł. Ważne jest, aby palety nie były ułożone na krzyż, aby zapobiec ich pękaniu. 
Na rynku można znaleźć układarki, które są w stanie transportować i podnosić ładunki o wysokości do 3,5 m. Zasadniczo wyróżnia się 4 typy układarek, w tym :
– układarka magazynowa elektryczna,
– układarka magazynowa półelektryczna,
– mini układarka półelektryczna,
– układarka stanowiskowa.

Zastosowanie układarki w magazynie znacznie zwiększa wydajność pracy w magazynie, dzięki czemu firma jest bardziej produktywna.
Układnice magazynowe są urządzeniami, które poruszają się wzdłuż korytarzy z regałami, a podstawową ich zaletą jest fakt, że umożliwiają automatyzację procesu składowania towarów w magazynach. Załadunki i rozładunek można wykonać w czasie jednego cyklu pracy dźwignicy, dzięki czemu zapewniona jest wysoka wydajność urządzenia. 

Znaczenie uporządkowanego miejsca pracy 

Optymalizacja pracy w magazynie wymaga przemyślanego składowania, które maksymalnie ułatwia dostęp do narzędzi i sprzętu. Oznacza to, że wszystkie urządzenia magazynowe muszą znajdować się na swoim miejscu, aby były łatwiej dostępne i aby ograniczyć liczbę wypadków w magazynie. To prawdziwa oszczędność czasu i pieniędzy dla firmy. Ponadto dobra organizacja umożliwia pracownikom wydajną pracę.

Wykorzystanie sprzętu do składowania

Urządzenia magazynowe przyczyniają się również do poprawy warunków pracy personelu w magazynie. Istnieje kilka typów wyposażenia, które różnią się w zależności od przechowywanych produktów.
Można na przykład zastosować systemy do przechowywania małych produktów, takie jak regały druciane. W przypadku większych produktów istnieją inne systemy magazynowania, takie jak regały paletowe lub regały push-back.

Oprócz funkcji przechowywania różnych towarów i narzędzi, magazyn należy również wyposażyć w sprzęt do transportu i magazynowania. Zastosowanie tego typu urządzeń w magazynach przemysłowych wydatnie optymalizuje pracę pracowników.