Pożądane cechy dobrego betonu towarowego

Pożądane cechy dobrego betonu towarowego

Beton w powszechnej wiedzy jest mieszaniną cementu oraz kruszywa, najczęściej żwiru i rozrobionymi z wodą. Beton towarowy natomiast jest rodzajem mieszanki betonowej, ale takiej, która jest konkretnie zdefiniowana. Beton powstały z mieszanki musi spełniać szereg norm i mieć odpowiednią konsystencję, aby można go było określać towarowym.

Beton towarowy – podział wynikający ze sposobu produkcji

Żeby nazwać mieszankę cementową betonem towarowym musi ona spełniać pewne wymogi ogólne, ale nigdy nie może być traktowany jako jednolity produkt. Ze względu na sposób produkcji beton dzielony jest na trzy grupy:

• beton wytwarzany na miejscu – mieszanka wytwarzana bezpośrednio na placu budowy na moment przed użyciem i na potrzeby tejże budowy;
• beton wytwarzany w zakładzie prefabrykacji – mieszanka wytwarzana na potrzeby produkcyjne konkretnych prefabrykatów, np. kostki brukowej, belek nadprogowych, czy kręgów studziennych;
• beton towarowy właściwy – produkowany w betoniarniach lub na placach budów, ale przez oddzielną jednostkę będącą wytwórnią betonu, a nie będącą wykonawcą danej konstrukcji betonowej.

Beton towarowy – normy i regulacje

Beton jest produktem mającym duży wpływ na jakość i wytrzymałość konstrukcji i musi spełniać pewne normy jakościowe, w Polsce podlegające regulacjom. Do tego calu opracowano dokument regulujący beton towarowy i jest nim norma PN-EN 206 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. Dodatkowo z dokumentem powiązane są normy dotyczące materiałów wchodzących w skład mieszanek betonowych, np.: „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” – norma PN-EN 197-1:2012. Istnieją również normy regulujące stosowanie kruszyw do betonu, np. ilości żużla wielkopiecowego, popiołu, pyły krzemionkowego, a także włókien oraz pigmentów. Ponadto dla gotowych produktów obowiązują dwie oddzielne normy:

• badania mieszanki betonowej – norma PN-EN 12350;
• badania stwardniałego betonu – norma PN-EN 12390.

Beton towarowy – jakość

Dobry beton towarowy musi spełniać wiele wymogów, a ściślej musi być idealnie dopasowany do przeznaczenia. Wytwórnia betonu towarowego musi dbać zarówno o najwyższą jakość stosowanych w mieszankach komponentów, jak i ich optymalne proporcje. Specjaliści twierdzą, że nie istnieje jedna idealna mieszanka betonowa, ale idealnie dostosowana do potrzeb danej konstrukcji. Taki beton przy odpowiednim ułożeniu i pielęgnacji posłuży przez wiele pokoleń.