Strona główna -> Okulistyka ->Testy Ishihara, TNO, muchy, Amsler'a
 Testy Ishihara


Tablice pseudoizochromatyczne do badania spostrzegania barw występują w wersjach:

- 10 tablic - obrazkowe dla dzieci i   niepiśmiennych,

-14 tablic - skrócona wersja przesiewowa,

- 24 tablice - wersja przesiewowa,

- 36 tablic - wersja pełna.

 Test TNO
Zadaj pytanie ile kosztuje test TNO
Test służy do oceny widzenia obuocznego, kolejne obrazy są ułożone w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego.
 Test muchy
Zadaj pytanie ile kosztuje test muchy
Test ten określa istnienie lub brak stereoskopowego widzenia, pomaga również określić stopień upośledzenia w stereoskopowości widzenia.
 Test Amser'a
Zadaj pytanie ile kosztuje test Amsler'a

Test ten został opracowany w celu wczesnego wykrywania zmian na plamce i w obszarach dołka, które mogą być trudne (jeżeli nie niemożliwe) do wykrycia innymi metodami.

Jest to bardzo szybkie badania - opiera się na sześciu podstawowych odpowiedziach. Odpowiedzi wskazują na różne typy zaburzeń w obszarze centralnym, małe ubytki pola widzenia, zniekształcenia, etc.
Optotech Medical
32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35
tel/fax: 12 278 44 70