Strona główna -> Okulistyka -> Perymetr komputerowy AP-100 BY
 Perymetr komputerowy AP100 BY
Zadaj pytanie ile kosztuje perymetr AP-100 BY

Opcja "Blue on Yellow"

Nowe opraogramowanie o dużych możliwościach analizy regresji,

W pełni bezpieczna baza danych,

Cyfrowe śledzenie fiksacji,

Możliwość układania własnych wydruków.

Możliwość zapisywania wydruków w formacie JPG lub BMP w celach przesyłania pocztą elektroniczną lub publikacji w internecie.

 Rodzaje badań

Badanie Zakres kątowy Liczba punktów Uwagi
Skroniowo Nosowo
Central 22° 22° 22° 96  
Central 30° 30° 30° 120  
Driving 80° 50° 192 Poszerzenie w kierunku skroniowym
Full 50° 50° 164  
Glaucoma 50° 30 104 Poszerzenie w kierunku nosowym
Macula 10° 10° 48  
Peripheral 30 - 50° 30 - 50° 72  
Wide 50° 50° 128  


 

 Strategie badania


Strategie perymetru można podzielić na dwie grupy: o początkowej jasności wynikającej z normy wiekowej, oraz o początkowej jasności wyznaczanej na początku badania na podstawie określenia czułości czterech punktów znajdujących się w każdym z kwadrantów.

Innymi słowy, strategie te można nazwać "Age Related" oraz "Hill of Vsion".

Strategie "Age Related"

2 Zone - poziom startowy wyznaczany z normy wiekowej, każdy punkt badany jest tylko raz, rejestrowana jest tylko odpowiedź "widział", lub "nie widział".

3 Zone - poziom startowy wyznaczany z normy wiekowej, możliwe są trzy odpowiedzi: pacjent zauważył bodziec (rejestrowana jest odpowiedź "ND" - No Defect), jeżeli pacjent nie zauważył, prezentowany jest bodziec o maksymalnej jasności, jeżeli pacjent go zauważy, rejestrowana jest odpowiedź "RD" - Relative Defect - Ubytek względny. Nie zauważenie najjaśniejszego bodźca powoduje zarejestrowanie odpowiedzi "AD" - Absolute Defect - Ubytek Całkowity.

Quantify Defect - poziom startowy wyznaczany z normy wiekowej, jeżeli pacjent zauważy bodziec punkt nie jest dalej badany, w przeciwnym wypadku oceniana jest głębokość ubytku.

Strategie "Hill of Vision"

Screning - poziom startowy wyznaczany na podstawie czterech punktów. Określana jest tylko głębokość ubytku.

Neurological - jeżeli pacjent nie zauważy podczas kalibracji jednego z czterech punktów, w danym kwadrancie wybierane są losowo cztery punkty - jeżeli pacjent nie zauważy tych czterech punktów, wyłączany jest cały kwadrant.

Threshold - poziom startowy wyznaczany na podstawie czterech punktów. Pełna strategia progowa. Określana jest zarówno głębokość ubytku, jak i ewentualna nadczułość.

Fast Threshold - poziom startowy wyznaczany na podstawie czterech punktów. Jest to przyspieszona strategia progowa.

 

 Przykłady wydruków
Standard
 
Combo
 
Single
 
Cross Section
 
Multi
   
     
   
 
 Analiza regresji ubytku

 

Cztery przykładowe badania z postępującym ubytkiem - poniżej daty badań

2003-01-18
2004-01-19
2004-06-18
2005-02-18
   

Ilościowa analiza regresji

Na osi poziomej badania wg dat.
Niebieskie pola symbolizują ilość punktów o danej czułości (czułość jest opisana na osi pionowej). Czerwone pola oznaczają punkty o ubytku absolutnym.

Zielona linia oznacza średnią regrsji.

   

Średni ubytek

Wykres ten jest miarą ogólnego obniżenia czułości. Można to porównać do "zatonięcia" wzgórza pola widzenia w oceanie.

   

Defekt wzorca

Jest miarą miejscowych ubytków. Ten wykres można porównać do stopnia "zbombardowania" wzgórza pola widzenia. W przypadku powyższych czterech badań defekt wzorca postępuje.

 

Optotech Medical
32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35
tel/fax: 12 278 44 70