Informacja na temat autorefraktometru znajduje
się na naszej nowej stronie internetowej:
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTOtech Medical Sp. J. A.Smigacz, T.Chabik
32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35
tel./faks: 12 278 44 70, 12 288 34 99
E-mail: optotech@post.pl