Strona główna ->Okulistyka ->Laser indocyjaninowy i-MP Maculas
 Laser indocyjaninowy i-MP Maculas

Uwaga: niedostępny w sprzedaży.
Dostępny w dzierżawie

Zadaj pytanie na temat dzieżawy lasera


Laserowa fototromboza indocyjaninowa i-MP (Indocyianine Green-Mediated Phothotrombosis) jest nową nieinwazyjną techniką służącą w leczeniu starczego zwyrodnienia plamki AMD (Age Related Macular Degeneration) oraz innych neowaskularnych schorzeń takich jak rozszerzenie naczyń siatkówki w zespole Hippla i Lindaua, krótkowzroczność patologiczna, oraz stanów, które powstały w wyniku zapaleń i chorób idiopatycznych.

Procedura i-MP wykorzystuje dożylnie podawaną indocyjaninę i laser Opto i-MP Maculas.

Zasada działania i-MP polega na fotoaktywacji indocyjaniny w komórkach docelowych, poprzez aplikację podczerwonej wiązki laserowej o niskiej mocy, osiągając tym samym wybiórczą żylną okluzję z minimalnymi lub żadnymi zniszczeniami w przyległej warstwie włókien nerwowych.

Efekt terapeutyczny wynika z reakcji fotochemicznej pomiędzy patologicznymi tkankami i zwiększonej absorpcji indocyjaniny a energią wiązki lasera.

Ta rewolucyjna terapia została szeroko przebadana w Brazyli i wynik przedklinicznych i klinicznych badań wykazał wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności procedury i-MP w leczeniu wszystkich przypadków wysiękowej postaci AMD i innych chorób naczyniówki.

Terapia i-MP została globalnie uznana za nową alternatywę w leczeniu wysiękowej postaci AMD.  Technika TTT  
Technika i-MP

Ttranzźreniczna terapia termiczna jest rodzajem fotokoagulacji siatkówki wykorzystywanym w leczeniu neowaskulyracji naczyniowej, będącej następstwem AMD.

Pierwsze rezultaty tej techniki zostały opublikowane w październiku 1999 pod tytułem "Transźreniczna termoterapia okluzyjnej podplamkowej neowaskularyzacji naczyniowej pacjentów z starczym zwyrodnieniem plamki żółtej" (Transpupillary Thermotherapy of Occult Subfoveal Choroidal Neovascularization in Patients with Age-Related Macular Degeneration) przez E.Reichel. 


Technika ta jest wynikiem badań prowadzonych w szkole medycznej w Sao Paulo w Brazylii (Escola Paulista de Medicina - EPM) przy wsparciu technicznym firmy OPTO.

Pełna nazwa techniki i-MP brzmi Laserowa Fototromboza z udziałem Indocyjaniny. Zabieg jest wykonywany przy pomocy lasera OPTO i-MP Maculas i indocyjaniny. W celu leczenia suchej i wysiękowej postaci AMD poprzez połączenie terapii PDT i TTT (tranzźrenicznej terapii termicznej).

Technika i-MP wykorzystuje efekt termiczny i chemiczny, co ukazuje poniższy wykres.

Badania te zostały nagrodzone na spotkaniu Stowarzyszenia szklistkowego w listopadzie 2001 w Puerto Rico.

Prowadzący zdecydowali zmienić początkową nazwę i-PDT na i-MP.

 
Optotech Medical
32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35
tel/fax: 12 278 44 70, 12 288 34 99